Bergen Solkraft Logo

Solceller privat

Solceller kan dekke store deler av husets energibehov med fornybar og miljøvennlig energi.

Dette hjelper deg med å spare penger ved at det reduserer andelen strøm du behøver å kjøpe gjennom nettet. Skulle du også produsere mer enn du har behov for, kan dette selges tilbake til nettet slik at du i perioder kan tjene penger på anlegget ditt. Våre elektrikere hjelper deg med å finne ut hvilken størrelse og type anlegg som passer best for ditt behov.

Slik velger du riktige solceller på boligen din

Når du skal velge solceller til boligen din, er det flere hensyn du må ta. Det første du må tenke på er hvor stort anlegget skal være. Du bør vurdere hvor stort effektbehov du har, for dimensjoneringen av anlegget bør gjøres i henhold til dette. For de aller fleste vil noen deler av taket egne seg bedre enn andre, og størrelsen på anlegget vil gjerne begrenses av dette.

Hvilken løsning som passer best for deg avhenger av flere forhold. Retning, vinkel og størrelse på taket ditt er avgjørende for hvilken løsning du bør gå for. Ved hjelp av satellittbilder kan våre elektrikere gi en pekepinn på hva som egner seg på ditt tak. En befaring vil også være gunstig for å være sikker på at anlegget blir best mulig tilpasset ditt behov.

Spar strøm

Tar vi utgangspunkt i et anlegg som dekker et areal på 50 m2 og som har en totaleffekt på 9,4 kWh, vil det være mulig å produsere opp mot 8 000 kWh i året. Dette vil gjerne dekke en tredjedel av boligens totale strømforbruk. Selvfølgelig spiller værforhold og lokale faktorer inn på hvor mye anlegget kan produsere, men gjennomsnittlig regner man at solceller utnytter ca 85% av maks kapasitet ved norske forhold.

Enovastøtte

Enova gir økonomisk støtte til privatpersoner som monterer solcelleanlegg på boliger og fritidsboliger. Per januar 2023 er maksimalt støttebeløp 47 500 kroner. Støtten er delt i to, bestående av et fast støttebeløp på 7 500 kroner til selve installasjonen, og 2 000 kroner per kW installert effekt inntil 20 kW. Det betyr at et anlegg som produserer 8 000 kW vil gi Enovastøtte på 23 500. Vi hjelper deg med søknadsprosessen og sørger for at kravene fra Enova er overholdt gjennom installasjonen.

Hvilken type installasjon bør man velge?

Det finnes i utgangspunktet to hovedkategorier av solcelleløsninger å velge mellom:

  • Utenpåliggende
  • Integrerte


Vi tilbyr begge typer, og hvilken type som passer best for deg avhenger av type tak, budsjett og personlige preferanser. Skal du bytte tak anbefaler vi integrert løsning, da dette gir et noe mindre synlig og mer tiltalende utseende enn utenpåliggende.

På flate tak egner utenpåliggende løsninger seg best, ettersom solcellene monteres med en helning for å gi best mulig vinkel mot solen. Solcellene monteres på stativer, gjerne i forskjellige vinkler for best mulig utnyttelse av solforholdene gjennom dagen. En integrert løsning vil ikke klare å oppnå samme helning på solcellene, og derfor ikke like god utnyttelse av solen som utenpåliggende paneler.

Gratis og utforpliktende

Bestill befaring

Fyll ut kontaktskjema under, så kontakter vi deg for å avtale en gratis befaring. Etter befaringen vil vi kunne gi deg et tilbud på hva et solcelleanlegg vil koste på din bolig, hvor mange paneler det vil være plass til, og forventet effekt på annlegget.

Beregn pris
på ditt tak

Er du nysgjerrig på hva det koster med solceller? Prøv vår kalkulator. Her vil du få et prisestimat og forventet produksjonseffekt for ditt anlegg