Bergen Solkraft Logo

Solceller landbruk

Ved å installere solceller til bruk i landbruket kan dere bidra til det grønne skiftet samtidig som dere sparer strøm og penger. Våre elektrikere hjelper dere gjennom hele prosessen.

Hvorfor velge solceller til landbruket?

Solceller bidrar til lavere kostnader da dere blir deres egen energiprodusent, og kan redusere andelen energi som kjøpes fra nettet. Det gir dere en grønn profil, samtidig som det bidrar til det grønne skiftet. Landbruket har ofte bygg med store takflater som egner seg svært godt til solceller. Det gjør at solceller kommer godt ut sammenlignet med andre energibesparende tiltak.

Krav nasjonalt og fra EU

Både nasjonalt og i EU stilles det stadig strengere krav til energiløsninger og redusert strømforbruk. Det er en ønsket politikk at landbruket skal blir grønnere, og det er foreslått økt Co2-avgift. Solceller er en kostnadseffektiv måte å redusere strømforbruket.

Slik velger dere riktige solceller til landbruk

Når dere skal velge solceller til landbruket, er det flere ting å ta hensyn til. Det første dere må tenke på er hvor stort anlegget skal være. Har dere et stort energibehov er det gunstig å installere et så stort anlegg som mulig, slik at kostnad pr. produsert kW blir lavest mulig.

 Ideelt sett bør dere bruke mest mulig av den produserte energien da dette er mer lønnsomt enn å selge overskuddsenergi tilbake til nettet.

Taket påvirker mulighetene

Fordelen i landbruket er at byggene ofte har store takflater. Dermed er det god plass til anlegg som produserer store mengder energi. Man har gode muligheter til å plassere eller vinkle panelene i best mulig retning for å få mest mulig innstråling fra sola. Våre elektrikere kan bistå dere med å velge den løsningen som passer best for dere.

Spar strøm

Hvor mye strøm det er mulig å spare ved å installere et solcelleanlegg, er først og fremst avhengig av størrelsen på anlegget og hvor mye strøm som produseres.

 Et solcelleanlegg på flatt tak vil kunne produsere omtrent 130 kWh pr kvadratmeter årlig. Dette betyr at et 500 kvadratmeter stort tak vil kunne gi en årlig produksjon på omtrent 65 000 kWh.

Faktorer som påvirker energiproduksjonen

værforhold gjennom året, solforholdene og plassering og vinkling av panelene er viktige faktorer som vil påvirke hvor mye anlegget kan produsere, men gjennomsnittlig regner man at solceller utnytter ca 85% av maks kapasitet ved norske forhold. Ofte vil landbruket ha gode solforhold ettersom byggenes høyde og størrelse gjør at man unngår skygger fra nærliggende hindringer.

 Våre elektrikere kan hjelpe dere med mer presise utregninger og informasjon om hvordan solceller kan hjelpe dere etter en befaring. På den måten sikres dere et solcelleanlegg som er tilpasset deres behov.

Innavasjon Norge

For landbruket har Innovasjon Norge støtteordninger for montering av solcelleanlegg. For mer info, se

https://www.innovasjonnorge.no/no/tjenester/landbruk/finansiering-for-landbruket/fornybar-energi-i-landbruket

Gratis og utforpliktende

Bestill befaring

Fyll ut kontaktskjema under, så kontakter vi deg for å avtale en gratis befaring. Etter befaringen vil vi kunne gi deg et tilbud på hva et solcelleanlegg vil koste på din bolig, hvor mange paneler det vil være plass til, og forventet effekt på annlegget.

Beregn pris
på ditt tak

Er du nysgjerrig på hva det koster med solceller? Prøv vår kalkulator. Her vil du få et prisestimat og forventet produksjonseffekt for ditt anlegg