Bergen Solkraft Logo

Solceller borettslag

Ved å installere solceller i et borettslag eller sameie kan dere bidra til det grønne skiftet samtidig som dere kan dekke strømmen som trengs til belysning, oppvarming, ventilasjon og lading av elbiler

Hvorfor velge solceller på borettslag og sameier?

Solceller bidrar til lavere kostnader da dere blir deres egen energiprodusent, og kan redusere andelen energi som kjøpes fra nettet. Borettslag og sameier har ofte store, flate tak som egner seg svært godt til solceller. Det gjør at solceller kommer godt ut sammenlignet med andre energibesparende tiltak.

Krav nasjonalt og fra EU

Både nasjonalt og i EU stilles det stadig strengere krav til energiløsninger og redusert strømforbruk. Det er en ønsket politikk at nybygg skal dekke store deler av eget energibehov, og solceller er en kostnadseffektiv måte å oppnå dette på.

Slik velger dere riktig solceller på næringsbygget

Når dere skal velge solceller til et borettslag eller sameie, er det flere ting å ta hensyn til. Det første dere må tenke på er hvor stort anlegget skal være. Har dere et stort energibehov er det gunstig å installere et så stort anlegg som mulig, slik at kostnad pr produsert kW blir lavest mulig.

Ideelt sett bør bygget bruke mest mulig av den produserte energien da dette er mer lønnsomt enn å selge overskuddsenergi tilbake til nettet.

Taket påvirker mulighetene

Fordelen på borettslag og sameier er at de ofte har store og flate, eller tilnærmet flate, tak. Dermed er det god plass til anlegg som produserer store mengder energi. Man har gode muligheter til å plassere eller vinkle panelene i best mulig retning for å få mest mulig innstråling fra sola. Det er selvfølgelig mulig å installere solceller på andre typer tak, og våre elektrikere kan bistå dere med å velge den løsningen som passer best for dere.

Spar strøm

Hvor mye strøm det er mulig å spare ved å installere et solcelleanlegg, er først og fremst avhengig av størrelsen på anlegget og hvor mye strøm som produseres.

 Et solcelleanlegg på flatt tak vil kunne produsere omtrent 130 kWh pr kvadratmeter årlig. Dette betyr at et 500 kvadratmeter stort tak vil kunne gi en årlig produksjon på omtrent 65 000 kWh.

Faktorer som påvirker energiproduksjonen

Værforhold gjennom året, solforholdene og plassering og vinkling av panelene er viktige faktorer som vil påvirke hvor mye anlegget kan produsere, men gjennomsnittlig regner man at solceller utnytter ca 85% av maks kapasitet ved norske forhold. Ofte vil borettslag og sameier ha gode solforhold ettersom byggenes høyde gjør at man unngår skygger fra nærliggende hindringer.

 Våre elektrikere kan hjelpe dere med mer presise utregninger og informasjon om hvordan solceller kan hjelpe din bedrift etter en befaring. På den måten sikres dere et solcelleanlegg som er tilpasset deres behov.

Enovastøtte

For private husholdninger har Enova støtteordninger for montering av solcelleanlegg, men noe tilsvarende finnes ikke for borettslag og sameier. Det kan likevel være mulig å få støtte.

Støtte fra kommunen

Bergen kommune har støtteordninger til rådgivning, kjøp og installasjon av solceller i borettslag, sameier og yrkesbygg. Ta kontakt med din kommune for mer informasjon.

Bergen Kommune – Tilskudd

Det kan også være muligheter for støtte hos andre aktører, slik som Innovasjon Norge. Enkelte av disse er beregnet på spesifikke bransjer som for eksempel landbruk. Uansett kan det lønne seg å sjekke hvilke muligheter som finnes.

Gratis og utforpliktende

Bestill befaring

Fyll ut kontaktskjema under, så kontakter vi deg for å avtale en gratis befaring. Etter befaringen vil vi kunne gi deg et tilbud på hva et solcelleanlegg vil koste på din bolig, hvor mange paneler det vil være plass til, og forventet effekt på annlegget.

Beregn pris
på ditt tak

Er du nysgjerrig på hva det koster med solceller? Prøv vår kalkulator. Her vil du få et prisestimat og forventet produksjonseffekt for ditt anlegg